Kameraguide

Den här kameran innehåller en inbyggd funktionsguide. Med den här guiden kan du söka efter funktioner i kameran baserat på dina behov.
Du kan använda vald funktion när du läst igenom guiden.
  1. Tryck på knappen MENU.

  1. Välj önskat MENU-alternativ med / på styrknappen.

  1. Tryck på /-knappen (Kameraguide).

Funktionsguiden för den valda funktionen i steg 2 visas.
  1. Använd / för att växla visningen från sammanfattning till användning till detaljerad information.

  • När du väljer [Använd denna funktion] växlar kameran automatiskt till det valda läget.

  • Du kan söka efter en funktion med hjälp av nyckelord eller ikon genom att trycka på /-knappen (Kameraguide) när MENU inte visas.

  1. Du avslutar [Kameraguide] genom att trycka på /-knappen (Kameraguide).