MENU-alternativ som inte går att ställa in i vissa tagningslägen

I tabellen nedan indikerar en bock inställningar som kan ändras och – indikerar inställningar som inte kan ändras. En inställning kan vara fast eller begränsad beroende på tagningsläget. Se varje ämne för mer information.


Menyalternativ
Scenval
Bildeffekt
Enkelt läge
Stillbildsstorlek
Storlek för panoramabilder
Filmstorlek
Färgton
Extraherad färg
Inställningar Kontin. tagning
EV
ISO
Vitbalans
Skärpa
Mätmetod*
Scenigenkänning
Försköningseffekt
Leendekänslighet
Ansiktsavkänning
DRO
Blundningsreduc.
Kameraguide
(Inställningar)

*I Filmläget kan inte [Spot] väljas.

MENU-alternativ som inte är tillgängliga i Scenval-/bildeffektsläge

Ikonerna under eller markerar vilka lägen som går att välja.


Menyalternativ
Scenval
Bildeffekt
Enkelt läge
Stillbildsstorlek
Storlek för panoramabilder
Filmstorlek
Färgton
Extraherad färg
Inställningar Kontin. tagning
EV
ISO
Vitbalans*1
Skärpa
Mätmetod
Scenigenkänning
Försköningseffekt*2
Leendekänslighet
Ansiktsavkänning*3
DRO
Blundningsreduc.
Kameraguide
(Inställningar)

*1 [Blixt] kan inte väljas för [Vitbalans] när scenläget är inställt på -läge (Hög känslighet).
*2 [Av] kan inte väljas för [Försköningseffekt] när scenläget är inställt på -läge (Försköning).
*3 [Av] kan inte väljas för [Ansiktsavkänning] när scenläget är inställt på -läge (Försköning) eller -läge (Mjuka motiv).