Om det inbyggda uppladdningsbara backupbatteriet

Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart batteri för att hålla kvar datum, tid och övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran är påslagen eller ej.
Det här batteriet laddas upp när kameran används. Om du bara använder kameran korta stunder i taget laddas däremot batteriet gradvis ur, och om du inte använder kameran alls på ungefär en månad blir det helt urladdat. Ladda i så fall upp det här uppladdningsbara batteriet igen innan du använder kameran.
Även om det här uppladdningsbara batteriet inte är uppladdat går det fortfarande att använda kameran, men datum och tid kommer inte att visas.

Så här laddar du upp det inbyggda uppladdningsbara backupbatteriet

Sätt i batterier med tillräcklig ström kvar i kameran och låt kameran ligga 24 timmar eller mer med strömmen avstängd.