Batterier

Om batteriet

 • Hantera batteriet varsamt, montera inte isär det, modifiera det inte, utsätt det inte för stötar eller slag och tappa eller trampa inte på batteriet.

 • Använd inte ett deformerat eller skadat batteri.

 • Blanda inte använda batterier med nya och använd inte olika typer av batterier.

 • Plocka ut batterierna ur kameran när du inte ska använda kameran under en längre tid, eller när batterierna är tomma.

 • Alkaliska batterier kan inte laddas upp.

 • Batteriprestanda skiljer sig kraftigt mellan olika fabrikat och batterityper; för vissa batterier kan det hända att användningstiden är extremt kort. Det här gäller i synnerhet vid låga temperaturer och eventuellt kan du råka ut för att det inte alls går att ta bilder vid temperaturer under 5°C.

 • Blanda inte nya och gamla batterier.

 • Beroende på egenskaperna hos alkaliska batterier är det stor skillnad mellan den möjliga tagningstiden och den möjliga uppspelningstiden. Därför kan det hända att kameran plötsligt stängs av med objektivet i utskjutet läge när du vrider lägesomkopplaren. I så fall byter du batterierna mot nya.

Angående återstående batteriladdning

A: Hög
B: Låg
 • En indikator för återstående laddning visas på skärmen.

 • Det tar ungefär en minut tills korrekt indikator för återstående laddning visas.

 • Det kan ibland hända att indikatorn för återstående laddning inte är korrekt.

 • När [Strömsparläge] är inställt på [Standard] eller [Max], om du inte använder kameran under längre tid när strömmen är påslagen blir skärmen mörk, därefter stängs kameran av automatiskt (automatisk avstängning).

Batterier du kan respektive inte kan använda i din kamera

I tabellen nedan betyder att batteriet kan användas, medan anger att det inte kan användas.

Batterityp
Medföljer
Stöds
Laddningsbart
LR6 (storlek AA) alkaliska batterier*
HR15/51: HR6 (storlek AA) Nickel-metallhydridbatterier*
Litiumbatterier
Manganbatterier
Ni-Cd-batterier

* Innan du använder batterierna bör du läsa följande säkerhetsföreskrifter för de olika batterityperna.

När det gäller batterier som det inte finns stöd för, kan inte prestandan garanteras om spänningen sjunker eller om andra problem orsakas av egenskaper hos batteriet.

Om nickelmetallbatterier (säljs separat)

 • Skala inte av förseglingen på utsidan och se till att batterierna inte skadas. Använd aldrig batterier vars förseglingar är helt eller delvis avlägsnade, eller batterier som spruckit på något sätt. Sådana batterier kan börja läcka, explodera eller bli överhettade, vilket kan leda till brännskador eller andra skador. De kan också orsaka fel på batteriladdaren.

 • Bär inte med dig eller förvara nickelmetallbatterier tillsammans med metallföremål. Annars finns det risk att plus- och minuspolerna (+ och –) kortsluts, vilket kan leda till överhettning eller brand.

 • Om nickelmetallbatteriernas poler är smutsiga kan det hända att de inte går att ladda upp ordentligt. Torka av dem med en torr duk eller liknande.

 • Det kan hända att nickelmetallbatterier inte går att ladda upp helt när de är alldeles nya eller inte har använts på länge. Det är typiskt för den här batteritypen och är inte något fel. Om det här inträffar kan du lösa problemet genom att ett par gånger ladda ur batterierna genom att använda dem och sedan ladda upp dem igen.

 • Om du laddar upp nickelmetallbatterier innan de är helt urladdade kan det hända att varningen för svaga batterier visas tidigare än väntat. Detta kallas ”minneseffekten”.* Om du råkar ut för det här problemet löser du det genom att du laddar ur batterierna helt innan du laddar upp dem igen.

* ”Minneseffekten” - en situation där batteriernas kapacitet tillfälligt sjunkit.
 • För att använda upp batterierna helt kan du ställa in kameran på bildspel och låta den ligga påslagen till dess batterierna tar slut.

 • Blanda inte nya och gamla batterier.

 • Utsätt inte batteriet för vatten. Batteriet är inte vattentätt.