Minneskort

Minneskort


Typer av minneskort
I den här bruksanvisningen
Memory Stick PRO Duo
”Memory Stick Duo”
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
Memory Stick Micro
”Memory Stick Micro”
Memory Stick Micro (Mark2)
SD minneskort
SD-kort
SDHC minneskort
microSD minneskort
microSD minneskort
microSDHC minneskort

 • MultiMediaCard går inte att använda.

 • ”Memory Stick Duo” på upp till 32 GB och SD-kort på upp till 32 GB har testats och bekräftats fungera i den här kameran.

 • ”Memory Stick Micro” på upp till 16 GB och microSD-minneskort på upp till 32 GB har testats och bekräftats fungera i den här kameran.

 • Vi rekommenderar att du använder följande sorters minneskort för att spela in filmer:

 • (Mark2) (”Memory Stick PRO Duo” (Mark2))

 • (”Memory Stick PRO-HG Duo”)

 • (Mark2) (”Memory Stick Micro” (Mark2))

 • SD-kort (klass 4 eller snabbare)

 • microSD-minneskort (klass 4 eller snabbare)

Observera
 • För att försäkra att ett nytt minneskort fungerar som det ska rekommenderar vi att du först använder denna kamera för att formatera minneskortet som ska användas med kameran. Notera att formateringen raderar alla inspelade data från minneskortet. Dessa data kan inte återställas. Säkerhetskopiera viktig data till en dator eller annan lagringsplats.

 • Vi kan inte garantera att minneskort som är formaterade i en dator går att använda i den här kameran.

 • Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på kombinationen av minneskort och övrig utrustning.

 • Data kan bli förstörda i följande fall:

 • Om man tar ut minneskortet eller stänger av kameran medan läsning eller skrivning pågår på minneskortet

 • Om minneskortet används på en plats där det utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar

 • Vi rekommenderar att du tar en säkerhetskopia av viktiga data.

 • Klistra inte fast etiketter på själva minneskortet eller på minneskortsadaptrar.

 • Undvik att röra vid minneskortets kontaktdel med fingrarna eller med metallföremål.

 • Undvik att slå till, böja eller tappa minneskortet.

 • Försök inte ta isär eller modifiera minneskortet.

 • Utsätt inte minneskortet för vatten.

 • Lägg inte minneskortet inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja det.

 • Sätt bara i minneskort som passar i minneskortsfacket. Annars kommer det att leda till fel.

 • Undvik att använda eller förvara minneskortet på följande platser:

 • Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil som står parkerad rakt i solen

 • Platser som hamnar rakt i solen

 • På fuktiga ställen eller där det förekommer frätande ämnen


Att observera när en minneskortsadapter används (säljs separat)

 • Var noga med att sätta i minneskortet på rätt håll när du sätter i det i en minneskortsadapter, och stick sedan in det så långt det går. Om minneskortet sätts i på fel sätt kan det leda till fel.

 • Se till så att du sätter i det i den särskilda minnekortsadaptern när du använder ”Memory Stick Micro” eller ett microSD-minneskort.

”Memory Stick”

De sorters ”Memory Stick Duo” som går att använda med den här kameran listas i nedanstående tabell. Det är däremot inte säkert att alla ”Memory Stick Duo”-funktioner går att använda under alla förhållanden.

Typ av ”Memory Stick”
Inspelning/uppspelning
Memory Stick Duo (utan MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3*4
Memory Stick Micro
*2
Memory Stick Micro (Mark2)
*2*3

*1 Dataöverföring med hög hastighet via ett parallellt gränssnitt stöds inte.
*2 ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory Stick Duo”, ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick Micro” och ”Memory Stick Micro” (Mark2) är utrustade med MagicGate-funktioner. MagicGate är teknik för upphovsrättsskydd som använder krypteringsteknik. Datainspelning/datauppspelning som kräver MagicGate-funktioner går inte att utföra med den här kameran.
*3 Filmer i [1280×720]-format går att spela in.
*4 Denna kamera har inte stöd för 8-bitars parallell dataöverföring. Den utför 4-bitars parallell dataöverföring på samma sätt som ”Memory Stick PRO Duo”.

När du använder en ”Memory Stick Duo” i ett ”Memory Stick”-fack av standardstorlek

Du kan använda ”Memory Stick Duo” genom att sätta i det i ”Memory Stick Duo”-adaptern (säljs separat).
”Memory Stick Duo”-adapter

Anmärkningar om användning av ”Memory Stick Micro” (säljs separat)

 • Denna produkt är kompatibel med ”Memory Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning för ”Memory Stick Micro”.

 • För att använda en ”Memory Stick Micro” med kameran bör du se till att sätta i ”Memory Stick Micro” i en ”M2-adapter” i Duo-storlek. Om du sätter i ett ”Memory Stick Micro” i kameran utan en ”M2”-adapter i Duo-storlek, kan det hända att det inte går att mata ut det ur kameran igen.

 • Lägg inte ”Memory Stick Micro” inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja det.