Angående rengöring

Rengöring av linsen och blixten

Torka bort fingeravtryck, damm osv. från objektivet och blixten med en mjuk duk.

Rengöring av blixten

Innan du använder blixten bör du rengöra ytan på den. Värmestrålningen från blixten kan få smuts på blixtens yta att börja ryka eller brinna. Torka bort fingeravtryck, damm osv. från blixtens yta med en mjuk duk.

Rengöring av kamerahuset

Rengör kamerans yttre med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan torrt med en torr duk. För att förhindra skada på ytan eller höljet:
  • Utsätt inte kameran för kemikalier som thinner, bensin, sprit, engångstrasor, insektsmedel eller solskyddsmedel.

  • Rör inte vid kameran med något av ovanstående på händerna.

  • Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi eller vinyl under längre tid.