Antal stillbilder

(Enhet: bilder)

Storlek
Internminne
Minneskort som är formaterat i den här kameran
Ca. 55 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
16M
8
265
530
1050
2100
4300
10M
12
400
800
1600
3200
6400
5M
17
580
1150
2300
4650
9300
VGA
350
11500
23500
47000
94000
185000
16:9(12M)
9
330
660
1300
2600
5250
16:9(2M)
54
1800
3650
7300
14500
29000

Observera
  • När antalet återstående bilder som kan tas är fler än 9 999 visas indikatorn ”>9999”.

  • För bilder som är tagna med andra kameror kan det hända att de inte visas i sin faktiska storlek när de spelas upp på den här kameran.