Inspelningsbar tid för filmer

I tabellen visas de ungefärliga maximala inspelningstiderna. Dessa är de totala tiderna för alla filmfiler.
(h (timma), m (minut))

Kvalitet/Storlek
Internminne
Minneskort som är formaterat i den här kameran
Ca. 55 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1280x720 (Fin)
25m
(20m)
50m
(45m)
1h 45m
(1h 35m)
3h 40m
(3h 10m)
7h 20m
(6h 20m)
1280x720 (Standard)
35m
(30m)
1h 10m
(1h 5m)
2h 20m
(2h 20m)
4h 40m
(4h 40m)
9h 25m
(9h 20m)
VGA
2m
(2m)
1h 5m
(1h 5m)
2h 15m
(2h 10m)
4h 40m
(4h 25m)
9h 20m
(8h 50m)
18h 45m
(17h 45m)

Siffror inom ( ) anger minsta inspelningsbara tid.
Det går att spela in oavbrutet i ungefär 29 minuter åt gången. Den maximala storleken för filmfiler är ungefär 2 GB.
Observera
  • Hur lång tid med film som kan spelas in varierar beroende på att kameran är utrustad med VBR (Variable Bit-Rate) som automatiskt justerar bildkvaliteten beroende på tagningsscenen. När du spelar in snabbrörliga motiv blir bilden tydligare men den inspelningsbara tiden blir kortare eftersom mer minne används för inspelningen. Hur lång tid som kan spelas in varierar beroende på tagningsförhållandena, motivet eller inställningarna för bildkvalitet.

  • Du kan inte spela in filmer till internminnet när filmstorleken är [1280x720 (Fin)] eller [1280x720 (Standard)].