Licens

Att observera angående licensen

Den här kameran inkluderar programvara som används i enlighet med licensavtal med programvarans rättighetsinnehavare. På begäran från rättighetsinnehavarna till dessa program är vi skyldiga att informera dig om följande. Var vänlig läs igenom följande avsnitt.
Licenser (på engelska) lagras i din kameras internminne. Upprätta en masslagringsanslutning mellan kameran och en dator för att läsa licenserna i mappen ”PMHOME” - ”LICENSE”.

DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD UNDER AVC-PATENTPORTFOLIOLICENSEN FÖR PERSONLIG ANVÄNDNING AV EN KUND ELLER ANNAN ANVÄNDNING DÄR INTE ERSÄTTNING MOTTAS FÖR
(i) KODA VIDEOMATERIAL ENLIGT AVC-STANDARDEN (”AVC VIDEO”)
OCH/ELLER
(ii) AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KUND I EN PERSONLIG AKTIVITET OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD FÖR ATT LEVERERA AVC-VIDEO.
INGEN LICENS GES ELLER SKA ANSES IMPLICERAS FÖR NÅGOT ANNAT BRUK.
YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE

Angående mjukvara under GNU GPL/LGPL

Mjukvara med rätt till följande allmänna GNU General Public License (i fortsättningen kallad för ”GPL”) eller mindre allmänna GNU Lesser General Public License (i fortsättningen kallad för ”LGPL”) medföljer denna kamera.
Härmed meddelas att du har rätt att få tillgång till, ändra och återdistribuera källkoden för dessa mjukvaruprogram under de villkor som omnämns i den medföljande GPL/LGPL.
Källkod finns tillgänglig på internet. Den går att ladda ner från följande adress:
Vi ser helst att du inte kontaktar oss angående innehållet i källkoden.

Om licensen för ”Music Transfer”

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.