Varumärken

  • Följande märken är varumärken som tillhör Sony Corporation.
    , ”Cyber-shot”, ”Memory Stick”, , ”Memory Stick PRO”, , ”Memory Stick Duo”, , ”Memory Stick PRO Duo”, , ”Memory Stick PRO-HG Duo”, , ”Memory Stick Micro”, , ”MagicGate”,

  • Microsoft, Windows, DirectX och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

  • Mac och Mac OS är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

  • Intel, Pentium och Intel Core är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.

  • SDHC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.

  • MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör MultiMediaCard Association.

  • Eye-Fi är ett varumärke som tillhör Eye-Fi, Inc.

  • Dessutom är de system- och produktnamn som används i denna bruksanvisning vanligtvis varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna eller har inte satts ut i varje enskilt fall i den här bruksanvisningen.