PRS-T2

Brukerhåndbok
Bruk denne håndboken hvis du møter på problemer med, eller har spørsmål om din Reader™.