Oglądanie zdjęć

  1. Przełącz na tryb odtwarzania.

  1. Wybierz obraz.

Oglądanie obrazów wykonanych innym aparatem
Po włożeniu karty pamięci zawierającej obrazy wykonane przy użyciu innego aparatu, wyświetlony zostanie ekran rejestracji z komunikatem „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”.
Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].