Spis zawartości

Przed użyciem

Obsługa aparatu

Fotografowanie

Oglądanie

Przydatne funkcje fotografowania

Przydatne funkcje wyświetlania

Zmiana nastawień

Oglądanie obrazów na odbiorniku TV

Używanie z komputerem

Wydruk

Rozwiązywanie problemów

Środki ostrożności / O tym aparacie