Zoom odtwarzania

Powiększa odtwarzany obraz.
  1. Przełącz na tryb odtwarzania.

  1. Przesuń dźwignię W/T (zoom) w stronę T () podczas odtwarzania zdjęć.

  1. Ustaw pozycję przy pomocy ///.

Ramka w dolnym lewym rogu obrazu pokazuje, która część obrazu jest wyświetlana.
  1. Zmień skalę powiększenia przy użyciu dźwigni W/T (zoomu).

Przesuń dźwignię W/T (zoom) w stronę T () w celu powiększenia, w stronę W () w celu zmniejszenia.

Aby zapisać powiększone obrazy

Możesz zapisywać powiększone obrazy używając funkcji przycinania.
Naciśnij MENU [Retusz] [Przycinanie (Zmiana rozm. )].