Indeks obrazów

Wyświetla wiele obrazów jednocześnie.
  1. Przełącz na tryb odtwarzania.

  1. Przesuń dźwignię W/T (zoomu) w stronę W (), aby wyświetlić ekran indeksu obrazów.

Przesuń dźwignię ponownie, aby wyświetlić ekran indeksu z większą liczbą obrazów.

Wyświetlanie zdjęć z daną datą/w danym folderze

Wybierz lewy pasek, a potem wybierz odpowiedni okres lub folder przy użyciu /.

Przeglądanie obrazów przy użyciu kalendarza

Gdy opcja [Tryb oglądania] jest ustawiona na [Widok daty], a na wyświetlaczu widać ekran indeksu, przesuń dźwignię W/T (zoomu) w stronę W (), aby przeglądać obrazy przy użyciu kalendarza.
///: Przesuwa ramkę wyboru na inną datę.
: Wyświetla kalendarz z widokiem następnego/poprzedniego miesiąca.
  • Aby wybrać odpowiedni miesiąc, wybierz /, a następnie miesiąc.

  • Aby przeglądać obrazy z wybranego dnia w trybie indeksu, wybierz datę, a potem naciśnij .

  • Aby anulować wyświetlanie kalendarza i powrócić do ekranu indeksu, wybierz , a następnie naciśnij .