Usuwanie obrazów

Umożliwia wybranie niechcianych obrazów w celu ich usunięcia.
Można także kasować obrazy za pomocą przycisku MENU. [Szczegóły]
  1. Przełącz na tryb odtwarzania.

  1. Przycisk / (Kasuj) żądany tryb

  1. Naciśnij [OK] .


Wszystkie obrazy z tej daty
Wszyst. w tym katalogu
Wszyst. pliki widoku AVCHD
Usuwa jednocześnie wszystkie zdjęcia i filmy z wybranego okresu lub foldera lub wszystkie filmy AVCHD.
Wiele obrazów
Pozwala na wybranie i skasowanie wielu obrazów.
  1. Po kroku 2 wybierz obraz do usunięcia, a następnie naciśnij .

Jeśli chcesz anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie , aby usunąć znak .
  1. MENU [OK]

Ten obraz
Usuwa obecnie wyświetlane zdjęcie.
Wsz.zdj.w tej grupie zdj.seryj.
Usuwa jednocześnie wszystkie zdjęcia z wybranej serii.
Wszystkie oprócz tego obr.
Usuwa wszystkie zdjęcia z wybranej serii poza wybranym obrazem w trybie wyświetlania grup zdjęć seryjnych.
Anuluj
Anuluje kasowanie.

Gdy wybierasz zdjęcia, możesz przełączać tryby indeksu i jednego obrazu
Przesuń dźwignię W/T (zoomu) w stronę T () w trybie indeksu, aby powrócić do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu lub przesuń dźwignię w stronę W () w trybie pojedynczego obrazu, aby powrócić do trybu indeksu.
Uwagi
  • Gdy do zapisu obrazów wykorzystywana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania jest ustawiony na widok katalogu.

  • Aby usunąć obrazy z pamięci wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci.

Temat pokrewny