Oglądanie zdjęć serii

Możesz wybrać metodę odtwarzania zdjęć z serii, gdy opcja [Tryb oglądania] jest ustawiona na [Widok daty], a opcja [Wyświetl.grup zdjęć seryjnych] jest ustawiona na [Wyśw. tylko główny obraz].
[Tryb oglądania] jest ustawiona na [Widok daty], a opcja [Wyświetl.grup zdjęć seryjnych] jest ustawiona na [Wyśw. tylko główny obraz] przy ustawieniach domyślnych.
  1. Przełącz na tryb odtwarzania.

  1. Wybierz zdjęcia serii, a następnie obsługuj w następujący sposób.


Czynność
Działanie
Odtwarzanie z przechyłem
Następne zdjęcie
Poprzednie zdjęcie
Rozłóż

Odtwarzanie z przechyłem

Obrazy z serii są odtwarzane płynnie jak film.
  1. Naciśnij , aby przejść do ekranu odtwarzania z przechyłem.

  1. Przechyl aparat w prawo lub w lewo tak, aby środek aparatu pełnił rolę osi.

  1. Aby wyjść z odtwarzania z przechyłem należy wykonać dowolną czynność, taką jak naciśnięcie .

Rozłóż

Miniatury obrazów z serii są wyświetlane u dołu wyświetlacza. Wybrany obraz jest powiększony.
  1. Naciśnij , aby rozłożyć obrazy z serii.

Obrazy z serii są pokazane w indeksie.
Gdy obrazy są wyświetlone w indeksie, na głównym obrazie pojawia się .
  1. Naciśnij /, aby wyświetlić każdy obraz w grupie serii.

  1. Możesz przełączać widok pojedynczego zdjęcia i widok indeksu naciskając .

  1. Aby anulować wyświetlenie, naciśnij .

Temat pokrewny