Oglądanie filmów

  1. Przełącz na tryb odtwarzania.

  1. Wybierz film.

  1. Naciśnij .

Zacznie się odtwarzanie filmu.

O ekranie oglądania filmu

Wybierz obraz, który chcesz wyświetlić przy użyciu /, a następnie naciśnij .
Pojawi się pasek odtwarzania, możesz sprawdzić miejsce odtwarzania filmu.
Wyświetlana ikona może zależeć od rozmiaru obrazu i jego jakości.

Czynność
Działania podczas odtwarzania
Zatrzymanie
Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu
Klatka w przód/klatka w tył
Wyświetla panel sterowania

Aby wyświetlić tylko filmy na ekranie indeksu
Możesz wyświetlić tylko miniatury filmu na ekranie indeksu naciskając MENU (Tryb oglądania) (Widok katalogu (MP4)) lub (Widok AVCHD).
(Widok katalogu (MP4)): Wyświetla miniatury filmów w formacie MP4 na ekranie indeksu.
(Widok AVCHD): Wyświetla miniatury filmów w formacie AVCHD na ekranie indeksu.
  • Gdy plik filmu zostanie odtworzony do końca, aparat automatycznie rozpoczyna odtwarzanie następnego pliku filmu.


Uwagi
  • Odtwarzanie niektórych obrazów wykonanych innymi aparatami może nie być możliwe.Wyświetlanie panelu sterowania

Po wyświetleniu panelu sterowania możesz włączyć odtwarzanie w zwolnionym tempie i regulować głośność.
  1. Naciśnij .

Pojawia się panel sterowania.
  1. Wybierz odpowiedni przycisk / i naciśnij .


Panel sterowania
Działanie
Odtwarzanie
Pauza
Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
Cofanie w zwolnionym tempie
Przesunięcie o rozdział
Cofnięcie o rozdział
Przesunięcie o klatkę
Cofnięcie o klatkę
Ustawienia głośności
Zamyka panel sterowania


Uwagi
  • Przyciski na panelu sterowania są różne w zależności od stanu odtwarzania.


Temat pokrewny