Przewijanie obrazów panoramicznych do obejrzenia

Możesz przewijać obrazy panoramiczne, naciskając przycisk środkowy, gdy są wyświetlane obrazy panoramiczne.
A: Pokazuje wyświetlany obszar całego obrazu panoramicznego

Pokrętło sterowania
Działanie
Rozpoczyna odtwarzanie z przewijaniem/zatrzymuje odtwarzanie z przewijaniem
Przewija obraz

  • Obrazy panoramiczne nagrane przy użyciu innego aparatu mogą nie przewijać się prawidłowo podczas odtwarzania.

  • Przesuń dźwignię W/T (zoomu) w stronę W, aby ponownie wyświetlić cały obraz.

Uwagi
  • Przewijanie obrazu panoramicznego zapisanego z ustawieniem [Wysoka rozdzielczość] trwa dłużej, niż przewijanie obrazu panoramicznego normalnych rozmiarów.


Temat pokrewny