Pozycje MENU dostępne dla każdego trybu fotografowania

W tabeli poniżej symbol zaznaczenia oznacza funkcję, którą można zmienić, a – funkcję, której nie można zmienić. Nastawienie może być stałe lub ograniczone, zależnie od trybu fotografowania. Więcej informacji można znaleźć w poszczególnych punktach.

Przełącznik trybu
Opcje menu
(DSC-WX200)
Tryb NAGR
Sceneria nagr. filmu
Sceneria nagr. panoramy
Efekt wizualny
Wybór sceny
Łatwy tryb
Efekt Malowidła HDR
Podkreślany obszar
Barwy
Wyodrębniony kolor
Efekt ilustracji
Efekt rozognisk.
Efekt gład. skóry*1
Steruj ze smartfonu
(DSC-WX80/WX200)
Wyślij do komputera
(DSC-WX80/WX200)
Rozmiar zdj. (Dual Rec)
Rozmiar zdjęcia
Rozmiar obrazu panoramy
Jakość filmu / Rozmiar filmu
Kompensacja ekspozycji
ISO
Balans bieli*2
Podwodny balans bieli
(DSC-WX200)
Ostrość
Tryb pomiaru
Interwał zdjęć seryjnych
Rozpoznanie sceny
Zdjęcie z uśmiechem
Czułość na uśmiech
Wykrywanie twarzy*3
Red. zamkn. oczu
SteadyShot filmu
Przewodnik w aparacie
(Ustawienia)

Pozycje MENU niedostępne w trybie wyboru sceny/efektu wizualnego

Ikony poniżej oraz wskazują dostępne tryby.

Opcje menu
(Zdjęcia)
(Filmy)
(Zdjęcia)
(Obrazy panoramy)
Sceneria nagr. filmu
Sceneria nagr. panoramy
Efekt wizualny
Wybór sceny
Łatwy tryb
Efekt Malowidła HDR
Podkreślany obszar
Barwy
Wyodrębniony kolor
Efekt ilustracji
Efekt rozognisk.
Efekt gład. skóry*1
Steruj ze smartfonu
(DSC-WX80/WX200)
Wyślij do komputera
(DSC-WX80/WX200)
Rozmiar zdj. (Dual Rec)
Rozmiar zdjęcia
Rozmiar obrazu panoramy
Jakość filmu / Rozmiar filmu
Kompensacja ekspozycji
ISO
Balans bieli*2
Podwodny balans bieli
(DSC-WX200)
Ostrość
Tryb pomiaru
Interwał zdjęć seryjnych
Rozpoznanie sceny
Zdjęcie z uśmiechem
Czułość na uśmiech
Wykrywanie twarzy*3
Red. zamkn. oczu
SteadyShot filmu
Przewodnik w aparacie
(Ustawienia)

*1 [Wyłącz] nie może być wybrana dla [Efekt gład. skóry], gdy wybór sceny jest ustawiony na (Gładka skóra) .
*2 [Lampa błyskowa] nie może być wybrana dla [Balans bieli], gdy wybór sceny jest ustawiony na (Korekcja drgań), (Z ręki o zmierzchu) lub (Duża czułość).
*3 [Wyłącz] nie może być wybrana dla [Wykrywanie twarzy], gdy wybór sceny jest ustawiony na (Gładka skóra) lub (Miękkie ujęcie).