Śledzenie ostrością

Aparat śledzi obiekt i automatycznie reguluje ostrość, nawet gdy obiekt się porusza.
  1. Naciśnij na pokrętle sterowania.

Pojawi się ramka docelowa.

  1. Umieść ramkę docelową na obiekcie, na którym chcesz ogniskować i naciśnij .

Zacznie się śledzenie ostrością.
  1. Wciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

Śledzenie twarzy
Jeśli użyjesz funkcji śledzenia ostrością, gdy włączona jest funkcja wykrywania twarzy, możesz wybrać twarz, która ma być priorytetowa i zarejestrować tę twarz w aparacie. Gdy zarejestrowana twarz zniknie z ekranu, a potem pojawi się na nim ponownie, aparat ustawi z powrotem ostrość na zarejestrowanej twarzy.
  • Gdy dana twarz jest zarejestrowana w pamięci aparatu, a zostanie włączona funkcja zdjęcia z uśmiechem, aparat wyszukuje uśmiech tylko tej osoby.


Uwagi
  • Śledzenie ostrości nie jest dostępne w przypadku używania funkcji zoomu innych niż zoom optyczny.

  • Śledzenie ostrością zostanie automatycznie anulowane, gdy obiekt zniknie z ekranu lub gdy śledzenie ostrością nie powiodło się. Jednak jeśli celem funkcji śledzenia ostrością jest określona twarz, aparat śledzi tę twarz nawet wtedy, gdy zniknie ona z ekranu.


Temat pokrewny