Lampa błyskowa

  1. Naciśnij (Lampa błyskowa) na pokrętle sterowania.

  1. Wybierz żądany tryb.(Zaawansowana lampa błysk.)
Lampa błyskowa uruchomi się automatycznie, gdy otoczenie jest ciemne lub w razie oświetlenia obiektu od tyłu. Czułość ISO jest zwiększana w ciemnym miejscu, aby zdjęcia wykonywane z większej odległości były jaśniejsze.
(Auto)
Lampa błyskowa uruchomi się automatycznie, gdy otoczenie jest ciemne lub w razie oświetlenia od tyłu.

(Włącz)
Lampa błyskowa zawsze błyska.

(Synch. z dł. czas.)
Lampa błyskowa zawsze błyska.
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.

(Wyłącz)
Lampa błyskowa nie błyska.

Gdy „Białe okrągłe plamy” pojawiają się na zdjęciach wykonanych z lampą błyskową
Powodem są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, itp.) unoszące się w powietrzu w pobliżu obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawią się jako białe, okrągłe plamki.
Jak można zredukować „Białe okrągłe plamy”?
  • Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.

  • Wybierz tryb (Korekcja drgań) lub (Duża czułość) w wyborze sceny. ([Wyłącz] zostaje wybrane automatycznie.)


Uwagi
  • Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.

  • Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest .

  • Nie można użyć lampy błyskowej podczas wykonywania serii.

  • Opcję [Zaawansowana lampa błysk.] można wybrać tylko, gdy tryb fotografowania jest ustawiony na [Inteligentna automatyka] lub [Lepsza automatyka].

  • Podczas robienia zdjęć z lampą błyskową, gdy zoom ustawiony jest na W, na ekranie może pojawić się cień obiektywu, w zależności od warunków zdjęciowych. Jeśli tak się zdarzy, ustaw zoom na T i ponownie wykonaj zdjęcie z lampą błyskową.

Temat pokrewny