Samowyzw.

  1. Naciśnij (Samowyzw.) na pokrętle sterowania.

  1. Wybierz żądany tryb przy użyciu pokrętła sterowania.


(Wyłącz)
Samowyzwalacz nie jest używany.

(10 s)
Nastawia 10-sekundowy samowyzwalacz.
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki.
Aby anulować, naciśnij ponownie .

(2 s)
Nastawia 2-sekundowy samowyzwalacz.

(Autoportret z 1 osobą)
Nastawia samowyzwalacz na autoportret.
Gdy aparat wykryje określoną liczbę twarzy, słychać sygnał dźwiękowy i spust migawki uruchomi się 2 sekundy później.

(Autoportret z 2 osobami)


Jak uniknąć rozmazania
Jeżeli ręce lub ciało poruszą się gdy trzymasz aparat i naciskasz spust migawki, wystąpią „Drgania aparatu”.
Poruszenie aparatem widoczne jest często przy niewystarczającym oświetleniu lub długim otwarciu migawki, tak jak to ma miejsce w trybie (Nocny portret) lub (Nocny widok).
Aby wyeliminować występowanie poruszonych zdjęć należy ustawić dwusekundowe opóźnienie i unieruchomić aparat, mocno przyciskając ramiona do boków po naciśnięciu przycisku migawki.

Automatyczne fotografowanie z samowyzwalaczem w funkcji autoportretu

Skieruj obiektyw w swoją stronę tak, aby odpowiednie osoby znalazły się na zdjęciu. Migawka włączy się automatycznie. Nie poruszaj aparatem po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

Temat pokrewny