Sceneria nagr. filmu

Podczas nagrywania filmów można wybrać tryb nagrywania filmu.
  1. MENU (Sceneria nagr. filmu) żądany tryb


(Inteligentna automatyka)
Pozwala nagrywać filmy z automatycznymi ustawieniami. [Szczegóły]

(Wybór sceny)
Pozwala rejestrować filmy z gotowymi ustawieniami odpowiadającymi danej scenie. [Szczegóły]

Rozpoznanie sceny

Rozpoznawanie sceny działa w trybie inteligentnej automatyki. Funkcja ta umożliwia aparatowi automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.
Temat pokrewny