Łatwy tryb

Umożliwia wykonywanie zdjęć przy użyciu minimum niezbędnych funkcji.
Rozmiar tekstu zwiększa się i wskaźniki są łatwiejsze do zobaczenia.
  1. MENU (Łatwy tryb)

  1. [OK]

  1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Aby wyjść z trybu łatwego, MENU [Kończy łatwy tryb]
Uwagi
  • Energia akumulatora może zostać szybciej zużyta, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność ekranu.

Rozpoznanie sceny

Rozpoznanie sceny działa w łatwym trybie. Funkcja ta umożliwia aparatowi automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.

Funkcje fotografowania dostępne w łatwym trybie (Fotografowanie)


Przycisk MOVIE (Film)
Umożliwia nagrywanie filmów z dźwiękiem.
Rozmiar zdjęcia
Wybierz pomiędzy rozmiarem [Duży] lub [Mały].
Samowyzw.
Wybierz pomiędzy trybem [Włącz] lub [Wyłącz].
Lampa błyskowa
Wybierz pomiędzy trybem [Auto] lub [Wyłącz].

Temat pokrewny