Podkreślany obszar

Jeśli efekt wizualny to [Miniatura], należy wybrać obszar, na którym będzie się koncentrował efekt.
  1. MENU (Podkreślany obszar) żądany tryb(Górny)
Ustawia obszar kluczowy u góry.

(Środkowy (Poziomo))
Ustawia obszar kluczowy poziomo na środku.
(Dolny)
Ustawia obszar kluczowy u dołu.

(Lewy)
Ustawia obszar kluczowy z lewej.

(Środkowy (Pionowo))
Ustawia obszar kluczowy pionowo na środku.

(Prawy)
Ustawia obszar kluczowy z prawej.

Temat pokrewny