Efekt rozognisk.

Nastawia poziom efektu rozogniskowania tła podczas fotografowania w trybie rozogniskowania tła.
  1. MENU (Efekt rozognisk.) żądany tryb(Niski)
Wybierz słaby, średni lub silny efekt rozogniskowania tła.
(Średni)

(Wysoki)

Temat pokrewny