Efekt gład. skóry

Gdy funkcja wykrywania twarzy jest aktywna, nastawia opcję zastosowania efektu gładkiej skóry oraz poziom efektu.
  1. MENU (Efekt gład. skóry) żądany tryb


(Wyłącz)
Efekt gładkiej skóry nie jest stosowany.

(Niski)
Wybierz słaby, średni lub silny efekt gładkiej skóry.

(Średni)

(Wysoki)

Uwagi
  • [Efekt gład. skóry] może nie być widoczny, zależnie od obiektu.

Temat pokrewny