Steruj ze smartfonu (DSC-WX80/WX200)

Pozwala na robienie zdjęć i nagrywanie filmów poprzez zdalne sterowanie aparatu za pomocą smartfonu.
Można również zapisać zarejestrowane zdjęcia na smartfonie.
Pobierz aplikację pomocniczą „PlayMemories Mobile” na swój smartfon ze sklepu z aplikacjami.

 1. MENU (Steruj ze smartfonu)

 1. Podłącz aparat z poziomu smartfonu korzystając z informacji wyświetlanych na ekranie, gdy aparat jest gotowy do podłączenia. Metody połączeń różnią się w zależności od typu smartfonu. [Szczegóły] [Szczegóły]

 1. Określ kompozycję ekranu na smartfonie, a następnie naciśnij spust migawki (A) w celu wykonania zdjęcia.

 • Można zoomować przy użyciu przycisku zoomu (B).

 • Można przełączać się pomiędzy zdjęciami i filmami (C).

 • Można skonfigurować ustawienia dla [Lampa błyskowa], [Samowyzw.] lub zapisać obrazy na smartfonie (D). [Szczegóły]

 • Nie można obsługiwać aparatu.

Uwagi
 • Zdjęcia zarejestrowane na smartfonie mają format [2M].

 • Filmów nie można zarejestrować na smartfonie.

Podłączanie aparatu z poziomu smartfonu Android

 1. Uruchom „PlayMemories Mobile” na smartfonie.

 1. Wybierz (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX).

 1. Wprowadź hasło wyświetlane w aparacie.

Smartfon jest podłączony do aparatu.

Podłączanie aparatu z poziomu smartfonu iOS

 1. Wybierz (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX) na ekranie ustawień Wi-Fi systemu iOS.

 1. Wprowadź hasło wyświetlane w aparacie.

Smartfon jest podłączony do aparatu.
 1. Uruchom „PlayMemories Mobile” na smartfonie.

Funkcje, które można ustawić za pomocą smartfonu


Lampa błyskowa
Wybierz [Wyłącz] lub [Auto].
Samowyzw.
Wybierz [Wyłącz], [2 s] lub [10 s].
Sprawdz. przegl.
Wybierz [Wyłącz], [Tylko przejrzyj] lub [Przejrzyj, zapisz obr.].
W przypadku wybrania opcji [Przejrzyj, zapisz obr.], można również zapisać zdjęcia na smartfonie.