Wyślij do komputera (DSC-WX80/WX200)

Można łatwo wykonać kopię zapasową zdjęć z aparatu na komputerze podłączonym do bezprzewodowego punktu dostępowego lub bezprzewodowego routera szerokopasmowego.
Należy zainstalować program „PlayMemories Home” [Szczegóły] przed zarejestrowaniem bezprzewodowego punktu dostępowego [Szczegóły] [Szczegóły].
  1. Uruchom komputer.

  1. MENU (Wyślij do komputera)

Uwagi
  • W zależności od ustawień aplikacji na komputerze, aparat się wyłączy po zapisaniu obrazów na komputerze.

  • Obrazów znajdujących się w pamięci wewnętrznej nie można transferować.

  • Skonfiguruj wcześniej punkt dostępowy.

  • Można jednocześnie przesłać wiele zdjęć do komputera osobistego.

  • Aby przesłać zdjęcia do innego komputera należy użyć przewodu USB w celu podłączenia aparatu do komputera osobistego, a następnie należy obsługiwać aparat za pomocą programu „PlayMemories Home”.

Temat pokrewny