Jakość filmu/Rozmiar filmu

Im większy rozmiar klatki filmu, tym wyższa jakość obrazu. Im wyższa ilość danych wykorzystywanych w ciągu sekundy (średnia prędkość bitowa), tym wyższa jakość obrazu.
Wybierz format nagrywania filmu, naciskając MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Format filmu] w trybie fotografowania. [Szczegóły]
Jeśli opcja [Format filmu] jest ustawiona na [AVCHD], wybierz rozmiar filmu z [Jakość filmu], a jeśli opcja [Format filmu] jest ustawiona na [MP4], wybierz z [Rozmiar filmu].

Jakość filmu (format nagrywania: AVCHD)

  1. MENU [Jakość filmu] żądany tryb

Filmy wykonane za pomocą tego aparatu są zapisywane w formacie AVCHD, ze średnią prędkością ok. 60 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w formacie AVCHD z przeplotem, z audio Dolby Digital.


Jakość filmu
Średnia prędkość bitowa
Opis

AVC HD 24M (FX)
24 Mb/s
Nagrywa z najwyższą jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (50i/60i)

AVC HD 17M (FH)
17 Mb/s
Nagrywa z wysoką jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (50i/60i)
AVC HD 9M (HQ)
9 Mb/s
Nagrywa ze standardową jakością obrazu w rozmiarze 1440×1080 (50i/60i)

Rozmiar obrazu filmu (format nagrywania: MP4)

  1. MENU [Rozmiar filmu] żądany rozmiar

Filmy są zapisywane w formacie MPEG-4, ze średnią prędkością ok. 30 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub 25 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC w formacie mp4.


Rozmiar obrazu filmu
Średnia prędkość bitowa
Opis
MP4 12M
12 Mb/s
Nagrywa w rozmiarze 1440×1080

MP4 6M
6 Mb/s
Nagrywa w rozmiarze 1280×720

MP4 3M
3 Mb/s
Fotografuje w rozmiarze VGA

Uwagi
  • Obraz teleskopowy powstaje, gdy zostanie wybrany rozmiar obrazu [MP4 3M].

  • Gdy tworzysz płyty AVCHD z filmów zapisanych w formacie [AVC HD 24M (FX)], zajmie to sporo czasu, gdyż muszą one zostać skonwertowane. Aby zapisać lub [AVC HD 24M (FX)] filmy bez konwertowania jakości obrazu, należy użyć płyt Blu-ray.