Kompensacja ekspozycji

  1. MENU (Kompensacja ekspozycji) żądane ustawienie kompensacji ekspozycji

Regulacja ekspozycji dla uzyskania lepszych obrazów
A: Prześwietlenie (zbyt dużo światła)
B: Prawidłowe naświetlenie
C: Niedoświetlenie (zbyt mało światła)
  • Gdy ekspozycja jest nadmierna, przesuń [Kompensacja ekspozycji] w stronę minusa.

  • Gdy ekspozycja jest niewystarczająca, przesuń [Kompensacja ekspozycji] w stronę plusa.

Uwagi
  • Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy używasz lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.


Temat pokrewny