ISO

Ustawia czułość na światło, gdy aparat działa w trybie Autoprogram lub [Podwodne] (DSC-WX200) w wyborze sceny. W trybie filmu ustawienie [ISO] jest na stałe ustawione na [Auto].
  1. MENU (ISO) żądany tryb


(Auto)
Nastawia czułość ISO automatycznie.

///////
Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu lub zawierającego obiekty w ruchu za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz wyższą liczbę).
Ustawienia wyższe niż [ISO6400] uzyskuje się, stosując technologię wyraźnego obrazu oraz zdjęcia seriami z nakładaniem.

Regulacja czułości ISO (Zalecany wskaźnik ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od czułości ISO.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być ciemniejsze.


Uwagi
  • Gdy ustawienie [ISO] ma wartość [ISO6400] lub [ISO12800], zapis obrazu zajmuje nieco czasu, ponieważ aparat nakłada na siebie obrazy. Przy tych ustawieniach lampa błyskowa nie działa.

  • Gdy tryb fotografowania jest ustawiony na tryb serii, można wybrać tylko od [Auto], [ISO100] do [ISO800].

Temat pokrewny