Balans bieli

Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia. Użyj tej funkcji, gdy kolory na obrazie wyglądają nienaturalnie.
  1. MENU (Balans bieli) żądany tryb


(Auto)
Automatycznie reguluje balans bieli tak, aby kolory były naturalne.

(Światło dzienne)
Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków w późne popołudnie, scen nocnych, neonów, fajerwerków itp.

(Pochmurnie)
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.

(Balans bieli świetlówki 1)
(Balans bieli świetlówki 2)
(Balans bieli świetlówki 3)
[Balans bieli świetlówki 1]: Korekcja dla białego światła jarzeniowego.
[Balans bieli świetlówki 2]: Korekcja dla naturalnie białego światła jarzeniowego.
[Balans bieli świetlówki 3]: Korekcja dla dziennego światła jarzeniowego.

(Żarowe)
Korekcja dla oświetlenia lampą żarową lub mocnego oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.

(Lampa błyskowa)
Korekcja dla lampy błyskowej.

(Jednym dotk.)
Ustawia balans bieli w zależności od źródła światła. Należy użyć tego trybu, jeśli [Auto] lub inne ustawienia nie zapewniają naturalnych barw.

(Nast. jedn. dotk.)
Zapamiętuje białą barwę odniesienia, która będzie stosowana w trybie [Jednym dotk.]. [Szczegóły]

Efekty warunków oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Odcienie koloru są regulowane automatycznie, ale można ręcznie wyregulować odcienie koloru, używając funkcji balansu bieli.
Światło dzienne (Białe jako standardowe)
Pochmurnie (Sinawe)
Światło jarzeniowe (Zabarwione na zielono)
Światło żarowe (Czerwonawe)

Przechwytywanie podstawowego białego koloru w trybie [Nast. jedn. dotk.]

  1. Wykadrować biały obiekt, taki jak kartka papieru wypełniająca kadr, w takich samych warunkach oświetlenia, co fotografowany obiekt.

  1. MENU (Balans bieli) [Nast. jedn. dotk.]

Ekran na chwilę stanie się czarny; po zmianie i zapisaniu balansu bieli ponownie pojawi się podgląd zdjęcia.
Uwagi
  • Jeśli wskaźnik miga podczas fotografowania, nie można ustawić balansu bieli. Zastosuj automatyczny balans bieli.

  • Nie potrząsać ani nie uderzać aparatu, gdy działa tryb [Nast. jedn. dotk.].

  • Gdy ustawienie lampy błyskowej to [Auto] lub [Wyłącz], balans bieli zostaje skorygowany do lampy błyskowej.

Temat pokrewny