Podwodny balans bieli (DSC-WX200)

Reguluje ton koloru, gdy aparat jest ustawiony na tryb [Podwodne] w wyborze sceny lub [Podwodna iRozległa panorama] w [Sceneria nagr. panoramy].
  1. MENU (Podwodny balans bieli) żądany tryb


(Auto)
Automatycznie reguluje tony koloru dla warunków podwodnych, aby kolory wyglądały naturalnie.

(Jednym dotk.)
Ustawia balans bieli w zależności od źródła światła. Biała barwa zapamiętana w trybie [Nast. jedn. dotk.] staje się barwą odniesienia. Należy użyć tego trybu, jeśli [Auto] lub inne ustawienia nie zapewniają naturalnych barw.

(Nast. jedn. dotk.)
Zapamiętuje białą barwę odniesienia, która będzie stosowana w trybie [Jednym dotk.]. [Szczegóły]

Uwagi
  • Odniesienie bieli załadowane za pomocą [Balans bieli] i [Podwodny balans bieli] jest przechowywane oddzielnie.

Temat pokrewny