Ostrość

Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
AF oznacza „Autofokus”, funkcję która automatycznie nastawia ostrość.
 1. MENU (Ostrość) żądany tryb


(Multi AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF.
Gdy wciśniesz do połowy spust migawki w trybie fotografowania, wokół zogniskowanego fragmentu wyświetlona zostanie zielona ramka.
 • Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa z priorytetem na twarze.

 • Gdy wybór sceny ustawiony jest na (Podwodne) (DSC-WX200), działanie ostrości jest dostosowywane do fotografowania pod wodą. Po uzyskaniu ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy, duża ramka wyświetlana jest w kolorze zielonym.


(Centr AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola AF. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.

(Punktowy AF)
Automatycznie koncentruje się na bardzo małym obiekcie lub wąskim obszarze. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
 • Trzymaj aparat nieruchomo, aby ramka ustawienia automatycznej ostrości pozostawała na obiekcie.


Uwagi
 • Gdy wykorzystywane są następujące funkcje, ramka ustawienia automatycznej ostrości zostaje wyłączona i pokazana jest przerywaną kreską. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.

 • Zoom inny niż optyczny

 • Wskaźnik AF

 • Gdy tryb ogniskowania jest nastawiony na opcję inną niż [Multi AF], nie można używać funkcji wykrywania twarzy.

 • Jeśli opcja „Śledzenie ostrością” jest włączona, aparat dobiera ostrość według śledzonego obiektu.


Ustawianie ostrości obiektów na skraju ekranu

Jeśli obiekt jest nieostry, należy wykonać następujące czynności:
 1. Zmień kompozycję zdjęcia tak, aby obiekt znajdował się na środku ramki automatycznej ostrości (A), a następnie wciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość według obiektu (blokada ostrości).

 1. Gdy wskaźnik blokady AE/AF (B) przestanie migać i będzie stale zapalony, powróć do poprzedniej kompozycji kadru i wciśnij przycisk migawki do końca.
Temat pokrewny