Interwał zdjęć seryjnych

Wybiera liczbę zdjęć na sekundę dla nagrywania serii.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat wykonuje w sposób ciągły do 10 klatek.
  1. MENU (Interwał zdjęć seryjnych) żądany tryb


(Wysoka)
Wykonuje od 2 do 10 zdjęć jedno po drugim.

(Wolna)

Uwagi
  • W przypadku, gdy szybkość migawki jest niska, liczba zdjęć w serii na sekundę może być mniejsza.


Temat pokrewny