Rozpoznanie sceny

W trybie inteligentnej automatyki aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania. W przypadku wykrycia ruchu czułość ISO zwiększa się odpowiednio do prędkości ruchu, aby zmniejszyć rozmycie obiektu. Gdy aparat działa w trybie inteligentnej automatyki, możesz wybrać tryb [Zaawansowany], w którym aparat automatycznie wykonuje dwa zdjęcia.

W trybie rozpoznawania sceny położenie ikony wyświetlanej na wyświetlaczu jest różne w zależności od okoliczności. Zależy to od tego, czy aparat rozpoznaje scenę lub warunki otoczenia. Jeśli aparat rozpozna scenę, ikony i wskaźniki takie jak (Portret), (Dziecko), (Nocny portret), (Nocny widok), (Portret pod światło), (Pod światło), (Pejzaż), (Makro), (Reflektor) lub (Słabe światło) są wyświetlane w pierwszym wierszu. Jeśli aparat rozpozna warunki otoczenia, ikony takie jak (Statyw) lub (Ruch) są wyświetlane w drugim wierszu. Aparat może rozpoznać zarówno scenę jak i warunki otoczenia, lub tylko jeden z tych elementów.
  1. MENU (Rozpoznanie sceny) żądany tryb


(Auto)
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia i zrobi zdjęcie.

(Zaawansowany)
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia. Gdy aparat zidentyfikuje scenę (Nocny widok), (Nocny portret), (Pod światło) lub (Portret pod światło), automatycznie zmieni nastawienie i nagra jeszcze jeden obraz.
  • Gdy dwa obrazy zostaną nagrane jeden po drugim, znak + na ikonie zmieni kolor na zielony.

  • Gdy pojawi się [Red. zamkn. oczu], wykonywane są automatycznie 2 zdjęcia i wybierane jest to zdjęcie, na którym obiekt ma otwarte oczy. [Szczegóły]


Uwagi
  • Funkcja rozpoznania sceny nie działa, gdy przy wykonywaniu zdjęć używany jest zoom inny niż optyczny.

  • Dostępne ustawienia lampy błyskowej to [Auto], [Zaawansowana lampa błysk.] lub [Wyłącz].

  • W niektórych warunkach te sceny mogą nie zostać rozpoznane.

  • W trybie śledzenia ostrością sceny (Portret), (Dziecko), (Nocny portret) lub (Portret pod światło) nie są rozpoznawane.

  • Jeśli z otoczenia przekazywane są drgania do aparatu z opcjami (Statyw) oraz (Nocny widok) ustawionymi jednocześnie, opcja (Statyw) może nie być rozpoznana.

  • Czasami ustawiana jest niska szybkość migawki, gdy opcje (Statyw) i (Nocny widok) są rozpoznane jednocześnie. Podczas wykonywania zdjęć trzymaj aparat nieruchomo.

  • Podczas nagrywania filmów tryb zaawansowany nie jest dostępny.

Tryb zaawansowany

W trybie [Zaawansowany] aparat wykonuje dwa zdjęcia jedno po drugim z różnymi ustawieniami, gdy rozpozna sceny (Nocny widok), (Nocny portret), (Pod światło) lub (Portret pod światło), które często wychodzą rozmazane, lub gdy zostaną rozpoznane jednocześnie opcje (Nocny widok) oraz (Statyw). Możesz wybrać jeden spośród dwóch nagranych obrazów.


Pierwszy obraz*
Drugi obraz
Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem
Nagrany ze zwiększoną czułością i redukcją drgań
Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem, z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym
Nagrany ze zwiększoną czułością, twarzą jako elementem prowadzącym i redukcją drgań
Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem
Zdjęcie wykonywane jest z jeszcze dłuższym czasem otwarcia migawki bez zwiększenia czułości
Nagrany z użyciem lampy błyskowej
Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem tła
Nagrany z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym
Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem twarzy i tła

* Gdy opcja [Lampa błyskowa] jest ustawiona na [Auto].
Co to jest funkcja redukcji zamkniętych oczu?
Przy ustawieniu [Zaawansowany] aparat automatycznie wykonuje dwa zdjęcia jedno po drugim*, gdy rozpozna scenę (Portret) lub (Dziecko). Aparat automatycznie wybierze, wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął. Jeśli oczy są zamknięte na obu zdjęciach, pojawia się komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
* Poza sytuacją, gdy miga lampa błyskowa/czas otwarcia migawki jest długi.
Temat pokrewny