Zdjęcie z uśmiechem

Gdy aparat wykryje uśmiech, spust migawki zostaje zwolniony automatycznie.
 1. MENU (Zdjęcie z uśmiechem) [Włącz]

 1. Poczekaj na wykrycie uśmiechu.

Gdy uśmiech zostanie wykryty i poziom uśmiechu przekroczy punkt na wskaźniku, aparat automatycznie wykona zdjęcia.


(Włącz)
Wykorzystuje/nie wykorzystuje funkcji [Zdjęcie z uśmiechem].
(Wyłącz)

Wskazówki dla lepszego uchwycenia uśmiechów
 1. Nie chować oczu za grzywką. Nie należy zasłaniać twarzy kapeluszem, maską, okularami słonecznymi itp.

 1. Twarz powinna znajdować się na wprost aparatu i w miarę możliwości na tym samym poziomie. Oczy powinny być zmrużone.

 1. Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech jest łatwiejszy do wykrycia, gdy widoczne są zęby.

 • Migawka działa gdy uśmiechnie się osoba, której twarz została wykryta.

 • Możesz wybrać lub zarejestrować obiekt priorytetowy przy wykrywaniu twarzy z funkcją [Wykrywanie twarzy]. Gdy dana twarz jest zarejestrowana w pamięci aparatu, wykrywanie uśmiechu działa tylko dla tej twarzy. [Szczegóły]

 • Jeśli uśmiech nie jest wykrywany, wybierz MENU [Czułość na uśmiech], a następnie wybierz wartość [Lekki uśmiech].

Uwagi
 • Fotografowanie w trybie zdjęcia z uśmiechem zakończy się automatycznie, gdy zapełni się karta pamięci lub pamięć wewnętrzna.

 • Uśmiechy mogą nie zostać prawidłowo wykryte, zależnie od warunków.

 • Funkcja zdjęcia z uśmiechem nie działa, gdy przy wykonywaniu zdjęć używany jest zoom inny niż optyczny.


Temat pokrewny