Red. zamkn. oczu

Gdy wybór sceny jest nastawiony na [Gładka skóra] lub [Miękkie ujęcie], a fotografowana osoba mrugnie podczas wykonywania zdjęcia, aparat automatycznie wykona dwa zdjęcia, jedno po drugim. Aparat automatycznie wybierze, wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął.
  1. MENU (Red. zamkn. oczu) żądany tryb


(Auto)
Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, funkcja redukcji zamkniętych oczu działa tak, aby zapisane zostały obrazy, na których obiekt ma otwarte oczy.

(Wyłącz)
Funkcja redukcji zamkniętych oczu nie jest używana.

Uwagi
  • Redukcja zamkniętych oczu nie działa w następujących sytuacjach:

  • Gdy używana jest lampa błyskowa

  • Podczas fotografowania w trybie serii

  • Gdy nie działa funkcja wykrywania twarzy

  • Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem

  • W niektórych warunkach redukcja zamkniętych oczu czasami nie działa.

  • Gdy funkcja redukcji zamkniętych oczu jest ustawiona na [Auto], ale zapisane zostaną tylko zdjęcia, na których oczy fotografowanej osoby są zamknięte, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Wykryto zamknięte oczy”. Fotografuj ponownie, jeśli to konieczne.

Temat pokrewny