Tryb oglądania

Umożliwia wybór formatu wyświetlenia do oglądania zdjęć.
  1. Przełącz na tryb odtwarzania.

  1. MENU (Tryb oglądania) żądany tryb


(Widok daty)
Wyświetla obrazy według daty.

(Widok katalogu (Zdjęcia))
Wyświetla zdjęcia.

(Widok katalogu (MP4))
Wyświetla filmy formatu MP4.

(Widok AVCHD)
Wyświetla filmy formatu AVCHD.

Uwagi
  • Gdy do zapisu obrazów wykorzystywana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania jest ustawiony na widok katalogu.

Wyświetlanie Kalendarza

  1. MENU (Tryb oglądania) [Widok daty]

  1. Przesuń kilkakrotnie dźwignię W/T (zoom) w stronę W (), aż pojawi się kalendarz.

Wybierz /, a następnie wybierz miesiąc, który chcesz wyświetlić. Wybierz datę i naciśnij , aby obejrzeć w trybie indeksu obrazy z wybranej daty.