Inicjalizuj

Inicjuje ustawienie do wartości domyślnej.
Pomimo wykonania tej funkcji obrazy zostaną zachowane.

DSC-WX60:

  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Inicjalizuj] [OK]


DSC-WX80/WX200:

  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Inicjalizuj] żądany tryb [OK]


Wszyst. nast.
Przywraca wszystkie ustawienia do ustawień domyślnych.

Ustawienia sieci
Kasuje wszystkie ustawienia sieciowe.

Uwagi
  • Nie wolno wyjmować akumulatora podczas inicjalizacji.