Format

Formatuje kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną.
Gdy po raz pierwszy używasz karty pamięci w tym aparacie, zalecane jest przed rozpoczęciem fotografowania sformatowanie karty za pomocą aparatu, aby zapewnić stabilność jej działania. Pamiętaj, że formatowanie kasuje wszystkie dane nagrane na karcie pamięci i nie można ich już odzyskać. Zapisz cenne dane na komputerze, itp.
  1. MENU (Ustawienia) (Narzędzia karty pamięci) lub (Narzędzia pamięci wewnętrz.) [Format] [OK]

Uwagi
  • Pamiętaj, że formatowanie nieodwołalnie kasuje wszystkie dane, włącznie nawet z chronionymi obrazami.