Wi-Fi (DSC-WX80/WX200)

Bezprzewodowy punkt dostępowy, z którym chcesz nawiązać połączenie, nie jest wyświetlany.
  • W zależności od warunków radiowych, bezprzewodowy punkt dostępowy może nie zostać wyświetlony w aparacie. Przenieś aparat bliżej bezprzewodowego punktu dostępowego.

  • W zależności od ustawień, bezprzewodowy punkt dostępowy może nie zostać wyświetlony w aparacie. W celu uzyskania prawidłowych ustawień zapoznaj się z instrukcją obsługi bezprzewodowego punktu dostępowego.

[WPS przycisk] nie działa.
  • W zależności od ustawień bezprzewodowego punktu dostępowego, opcja [WPS przycisk] może nie być dostępna. Potwierdź hasło i identyfikator SSID bezprzewodowego punktu dostępowego, aby ustawić opcję [Ust. punktu dostępu]. [Szczegóły]

Nie można zapisać na komputerze obrazów znajdujących się w pamięci wewnętrznej.
  • Wybierz MENU (Ustawienia) (Narzędzia karty pamięci) [Kopiuj] przed przesłaniem obrazów. [Szczegóły]

[Wyślij do komputera] nie jest widoczna w menu.
  • Włóż kartę pamięci przed użyciem.

[Wyślij do komputera] przedwcześnie kończy działanie.
  • Jeśli poziom akumulatora jest niski, opcja [Wyślij do komputera] może zostać zakończona przedwcześnie. Przed użyciem naładuj akumulator.

Nie można przesłać filmów do smartfonu.
  • Przed nagraniem filmu, który ma zostać przesłany do smartfonu, ustaw opcję MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Format filmu] [MP4]. [Szczegóły]

[Wyślij do smartfonu] przedwcześnie kończy działanie.
  • Jeśli poziom akumulatora jest niski, opcja [Wyślij do smartfonu] może zostać zakończona przedwcześnie. Przed użyciem naładuj akumulator.

Ekran fotografowania nie jest wyświetlany w sposób płynny, gdy aparat zostanie odłączony od komputera.
  • W zależności od warunków radiowych komunikacja pomiędzy smartfonem a aparatem może nie działać prawidłowo. Zmniejsz odległość pomiędzy aparatem a smartfonem.

Fotografowanie z użyciem opcji [Steruj ze smartfonu] przedwcześnie kończy działanie.
  • Jeśli poziom akumulatora jest niski, fotografowanie z użyciem opcji [Steruj ze smartfonu] może zostać zakończone przedwcześnie. Przed użyciem naładuj akumulator.