Komputery

Komputer nie rozpoznaje aparatu.
 • Użyj przewodu micro-USB (w zestawie).

 • Odłącz przewód USB od komputera i aparatu oraz prawidłowo podłącz go ponownie.

 • Odłączyć wszystko poza aparatem, klawiaturą i myszą od złączy USB komputera.

 • Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne urządzenie.

 • Ustaw [Zasilanie USB] na [Wyłącz]. Twój komputer może rozpoznać aparat.

Nie można importować obrazów.
 • Podłączyć aparat do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB. [Szczegóły]

 • Gdy nagrywasz obrazy używając karty pamięci sformatowanej na komputerze, import obrazów na komputer może być niemożliwy. Nagrywaj używając karty pamięci sformatowanej aparatem. [Szczegóły]

Po wykonaniu połączenia USB, „PlayMemories Home” nie uruchamia się automatycznie.
 • Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera.

Nie można wyświetlać obrazów na komputerze.
 • Jeżeli używasz „PlayMemories Home”, zobacz „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”. [Szczegóły]

 • Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.

Podczas odtwarzania filmu na komputerze, obraz i dźwięk są przerywane zakłóceniami.
 • Odtwarzasz film bezpośrednio z karty pamięci. Importuj film na komputer, używając „PlayMemories Home” i odtwórz go. [Szczegóły]

Obrazy wyeksportowane na komputer nie mogą być oglądane w aparacie.
 • Użyj programu „PlayMemories Home”, aby odtworzyć obrazy zapisane na komputerze przy użyciu tego aparatu. Aby odtwarzać obrazy, należy używać oprogramowania zainstalowanego na komputerze Mac.

 • Zarejestruj obraz w pliku bazy danych obrazu i odtwarzaj z opcją [Widok daty]. [Szczegóły]