Wydruk

Na drukowanych obrazach obcięte są krawędzie.
  • Zależnie od drukarki, wszystkie krawędzie obrazu mogą zostać obcięte. Boczna krawędź zdjęcia może zostać obcięta, szczególnie gdy drukujesz zdjęcie wykonane przy nastawieniu rozmiaru obrazu na [16:9].

  • Jeżeli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj nastawienia przycinania lub druku bez obramowania. Należy skonsultować się z producentem i dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.

  • Gdy obrazy są drukowane w punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być wydrukowane bez obciętych krawędzi.

Nie można wydrukować zdjęć z datą.
  • Wybierz MENU (Ustawienia fotografowania) [Wpisz datę] [Włącz], aby wstawić datę na obrazie. Pamiętaj, że po wstawieniu daty nie można jej usunąć z obrazu.

  • Przy pomocy „PlayMemories Home” możesz wstawić datę na zdjęciach, które zostały zapisane bez daty. [Szczegóły]

Nie można wydrukować obrazów 3D tak, jak są wyświetlane na ekranie.
  • Obrazy 3D wyświetlane na aparacie to pliki MPO, a obrazy do druku to pliki JPEG, więc w niektórych wypadkach obrazy do druku są inne niż te wyświetlane na ekranie aparatu.