Wyświetlenie samodiagnostyki

Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od litery alfabetu, działa funkcja samodiagnostyki aparatu. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone jako ) będą różne w zależności od stanu aparatu.
Jeżeli problemu nie można usunąć nawet po kilkakrotnym wykonaniu poniższych działań korygujących, aparat może wymagać naprawy.
Należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony.
C:32:
  • W aparacie wystąpił problem sprzętowy. Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.

C:13:
  • Aparat nie może czytać lub zapisywać danych na karcie pamięci. Spróbuj kilka razy wyłączyć i włączyć aparat lub wyjąć i włożyć kartę pamięci.

  • Wystąpił błąd formatu pamięci wewnętrznej lub włożona została karta pamięci bez formatowania. Sformatuj pamięć wewnętrzną lub kartę pamięci. [Szczegóły]

  • Włożonej karty pamięci nie można używać w tym aparacie lub dane zostały uszkodzone. Włóż nową kartę pamięci.

E:61:
E:62:
E:91:
  • Wystąpiła usterka aparatu. Wykonaj inicjalizację aparatu, a następnie ponownie włącz zasilanie. [Szczegóły]

E:94:
  • Występuje usterka podczas zapisu lub kasowania danych. Konieczna jest naprawa aparatu. Należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony. Musisz zapamiętać i podać wszystkie cyfry w kodzie błędu zaczynającego się od E.