Zalecenia eksploatacyjne

Pamięć wewnętrzna i archiwizacja danych karty pamięci

Nie wyłączaj aparatu oraz nie wyjmuj akumulatora lub karty pamięci, gdy świeci się lampka aktywności. W przeciwnym wypadku mogą ulec uszkodzeniu dane w pamięci wewnętrznej lub karta pamięci. Dla bezpieczeństwa wykonaj kopię zapasową swoich danych.

Informacje dotyczące plików baz danych

Po włożeniu karty pamięci bez pliku bazy danych do aparatu i włączeniu zasilania część pojemności karty jest automatycznie wykorzystywana do utworzenia pliku bazy danych. Może minąć trochę czasu, zanim będzie możliwe wykonanie następnej czynności.

Nie używać/przechowywać aparatu w następujących miejscach

 • W bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach
  W miejscach takich, jak zaparkowany na słońcu samochód korpus aparatu może się zdeformować, co może być przyczyną awarii.

 • Pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego lub w pobliżu grzejnika
  Korpus aparatu może się odbarwić lub zdeformować, co może być przyczyną awarii.

 • W miejscu narażonym na kołyszące wstrząsy

 • W pobliżu silnego pola magnetycznego

 • W miejscach piaszczystych lub zapylonych
  Należy uważać, aby piasek lub kurz nie dostały się do aparatu. Może to spowodować awarię, w niektórych przypadkach nieusuwalną.

O przenoszeniu

Nie należy siadać na krześle itp., mając aparat w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, ponieważ może to spowodować awarię lub uszkodzenie aparatu.

O temperaturze pracy

Aparat jest przeznaczony do użytku w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Nie jest zalecane fotografowanie w bardzo zimnych lub w bardzo gorących miejscach, które przekraczają podany zakres temperatur.

O kondensacji wilgoci

 • Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto z zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może się skondensować wewnątrz lub na obudowie aparatu. Skondensowanie wilgoci może spowodować awarię aparatu.

 • Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci, wyłącz aparat i poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała. Próbując zrobić zdjęcie zawilgoconym obiektywem, nie można uzyskać ostrych zdjęć.

Funkcje wbudowane w aparat

 • Gdy jesteś na pokładzie samolotu, nastaw funkcję [Tryb samolotowy] (DSC-WX80/WX200) na [Włącz].

 • Nie należy oglądać przez dłuższy czas obrazów 3D wykonanych tym aparatem na telewizorach obsługujących 3D.

 • Gdy będziesz oglądać obrazy 3D wykonane tym aparatem na monitorze obsługującym 3D, możesz odczuwać dolegliwości w postaci bólu oczu, zmęczenia lub mdłości. Aby zapobiec tym objawom, zalecamy, aby stosować regularne przerwy.
  Jednakże długość i częstotliwość przerw należy określić samemu, gdyż jest to kwestia indywidualna. W przypadku dolegliwości należy przerwać oglądanie obrazów 3D, aż do ustąpienia objawów; w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Należy również zapoznać się z instrukcjami dołączonymi w zestawie do urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych wraz z aparatem. Trzeba pamiętać, że wzrok dzieci ciągle się rozwija (zwłaszcza dzieci poniżej 6 lat). Zanim zezwolisz dziecku na oglądanie obrazów 3D, skonsultuj się z pediatrą lub okulistą i upewnij się, że dziecko będzie przestrzegało powyższych zaleceń.

Informacje dotyczące zgodności danych obrazu

 • Aparat jest zgodny z normą DCF (Design rule for Camera File system) ustaloną przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Firma Sony nie gwarantuje, że aparat odtworzy obrazy zapisane lub edytowane przy użyciu innych urządzeń lub że inne urządzenia odtworzą obrazy zapisane przy użyciu tego aparatu.

Uwagi dotyczące odtwarzania filmów na innych urządzeniach

 • Aparat ten wykorzystuje MPEG-4 AVC/H.264 High Profile do nagrywania w formacie AVCHD. Filmy zapisane w formacie AVCHD przy użyciu aparatu nie mogą być odtwarzane przez następujące urządzenia.

 • Inne urządzenia zgodne z formatem AVCHD, które nie obsługują High Profile

 • Urządzenia nieobsługujące formatu AVCHD

Aparat ten wykorzystuje również MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile do nagrywania w formacie MP4. Z tego powodu filmy zapisane w formacie MP4 przy użyciu aparatu nie mogą być odtwarzane na urządzeniach nieobsługujących MPEG-4 AVC/H.264.
 • Płyty z obrazami wysokiej rozdzielczości (HD) można odtwarzać tylko na urządzeniach obsługujących format AVCHD. Odtwarzacz DVD lub nagrywarka DVD nie mogą odtwarzać płyt z obrazami wysokiej rozdzielczości (HD), gdyż nie obsługują one formatu AVCHD. Poza tym, jeśli włożysz płytę z obrazami wysokiej rozdzielczości (HD) zapisanymi w formacie AVCHD do odtwarzacza DVD lub nagrywarki DVD, możesz mieć problemy z wyjęciem płyty.

Uwagi dotyczące ekranu i obiektywu

 • Ekran wykonano przy użyciu niezwykle precyzyjnej technologii tak, że ponad 99,99% pikseli działa prawidłowo. Jednakże na ekranie mogą pojawić się małe czarne i/lub jasne kropki (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty są normalnym rezultatem procesu produkcyjnego i nie wpływają na nagranie.

 • Wystawianie ekranu lub obiektywu na długotrwałe działanie promieni słonecznych może być przyczyną usterki. Zachować ostrożność, kładąc aparat w pobliżu okna lub na dworze.

 • Nie należy naciskać na ekran. Ekran może utracić kolor, co może być przyczyną wadliwego funkcjonowania.

 • W niskich temperaturach na ekranie może wystąpić efekt smużenia. Nie jest to usterka.

 • Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu, ani za mocno go nie naciskać.