O wewnętrznym akumulatorze rezerwowym

Ten aparat posiada wewnętrzny akumulator, podtrzymujący datę, czas i inne ustawienia, niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone.
Akumulator ten jest stale ładowany, jeśli tylko aparat jest używany. Jednakże jeśli aparat jest włączany tylko na krótko, akumulator stopniowo rozładowuje się, a jeśli w ciągu miesiąca aparat nie jest używany wcale, rozładowuje się całkowicie. W takim przypadku przed użyciem aparatu akumulator należy naładować.
Jednak nawet gdy ten akumulator nie jest naładowany, można nadal używać aparat, ale data i czas nie zostaną pokazane.

Metoda ładowania wewnętrznego akumulatora rezerwowego

Umieść naładowany akumulator w aparacie, a następnie pozostaw wyłączony aparat na 24 godziny lub dłużej.