Ładowanie akumulatora

  • Dołączony zasilacz sieciowy jest przeznaczony do użytkowania z opisywanym aparatem. Nie należy podłączać go do innych urządzeń elektronicznych. Może to spowodować usterkę. Należy stosować tylko oryginalny zasilacz sieciowy firmy Sony.

  • Jeśli wskaźnik ładowania aparatu miga podczas ładowania, należy wyjąć ładowany akumulator, a następnie ponownie włożyć ten akumulator do aparatu. Jeśli wskaźnik ładowania miga ponownie, może to oznaczać usterkę akumulatora lub włożenie akumulatora nieodpowiedniego typu. Sprawdzić, czy akumulator jest podanego tutaj rodzaju. Jeśli typ akumulatora jest prawidłowy, należy wyjąć akumulator, zamienić go na nowy lub inny i sprawdzić, czy ładuje się prawidłowo. Jeśli akumulator ładuje się prawidłowo, może to oznaczać usterkę akumulatora.

  • Jeśli wskaźnik zasilania/ładowania miga, nawet gdy zasilacz sieciowy jest podłączony do aparatu i do gniazda zasilania, oznacza to, że ładowanie zostało chwilowo przerwane, a aparat działa w trybie oczekiwania. Ładowanie automatycznie zostaje przerwane i aparat działa w trybie oczekiwania, gdy temperatura otoczenia nie mieści się w zalecanym zakresie. Gdy temperatura powróci do odpowiedniego zakresu, ładowanie zostaje wznowione, a wskaźnik ładowania zapala się ponownie. Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.

  • Korzystając z dołączonego zasilacza sieciowego można naładować akumulator umieszczony w aparacie. Poza tym zasilacz sieciowy zapewnia również zasilanie w trakcie odtwarzania. Jednakże podczas wykonywania zdjęć zasilanie poprzez zasilacz sieciowy nie jest możliwe. W celu dostarczenia zasilania z gniazdka sieciowego podczas fotografowania, należy użyć zasilacza sieciowego AC-UD10 (sprzedawany oddzielnie) lub AC-UD11* (sprzedawany oddzielnie).

* Zasilacz sieciowy AC-UD11 (sprzedawany oddzielnie) może nie być dostępny w niektórych krajach/regionach.